Brumle utgivelser

NoTeMs utgivelser

Brumle og Mor og Far på Kroksetra

NoTeMs første Brumle- utgivelse var et opptrykk av det aller første Brumle- heftet fra 1935.

Brumle julen 1993
Heftet kan ennå bestilles fra forlaget
Norske Serieperler nummer 2 Det neste heftet i serien om Brumle, «Brumle og Mikkel setter bo,» kom ut til påsken 1997 som nummer to i serien Norske Serieperler.